Find Cars Filter
Use current location
Determining location…
Could not determine location
Current Location
Clear
Apply Cancel
Clear
Finding cars…
Currently, there are no cars near that match your search.
Cars farther away

Kia rental — Toledo, OH

 1. 41 mi Kia Rondo 2009 Lucas's Kia $33/day $33/day $165/week $528/month Rent this car 52% RESPONSE
  37 HOURS
  41 mi
 2. 123 mi Kia Rio 2007 Aj's Kia $25/day $25/day $131/week $450/month Rent this car 123 mi
 3. 126 mi Kia Sorento 2004 Michelle's Kia $32/day $32/day $167/week $576/month Rent this car 100% RESPONSE
  26 HOURS
  126 mi
 4. 128 mi Kia Sedona 2004 Eric's Kia $40/day $40/day $200/week $650/month Rent this car 60% RESPONSE
  7 DAYS
  128 mi
 5. 156 mi Kia Spectra 2006 neil's Kia $31/day $31/day $140/week $450/month Rent this car 80% RESPONSE
  9 HOURS
  156 mi
 6. 167 mi Kia Optima 2013 Carey's Kia $43/day $43/day $225/week $774/month Rent this car 100% RESPONSE
  2 DAYS
  167 mi
 7. 183 mi Kia Forte 2010 Ryan's Kia NEW LISTING $33/day $33/day $173/week $594/month Rent this car 183 mi
 8. 183 mi Kia Soul 2012 Ernest's Kia $60/day $60/day $300/week $1,000/month Rent this car 100% RESPONSE
  2 DAYS
  183 mi
 9. 186 mi Kia Sportage 2002 Thomas's Kia $30/day $30/day $152/week $486/month Rent this car 100% RESPONSE
  42 HOURS
  186 mi
 10. 209 mi Kia Rio 2013 Sharon's Kia $40/day $40/day $180/week $576/month Rent this car 80% RESPONSE
  14 HOURS
  209 mi
 11. 211 mi Kia Optima 2012 Richard's Kia Optima SX 4 TRIPS $52/day $52/day $320/week $1,024/month Rent this car 60% RESPONSE
  5 HOURS
  211 mi
 12. 221 mi Kia Sportage 2007 Giorgio's Kia $33/day $33/day $173/week $594/month Rent this car 221 mi
 13. 233 mi Kia Rio 2009 RAVISHANKAR's Kia $29/day $29/day $145/week $464/month Rent this car 55% RESPONSE
  11 HOURS
  233 mi
 14. 242 mi Kia Soul 2010 Carolyn's Kia $49/day $49/day $325/week $900/month Rent this car 100% RESPONSE
  32 MINUTES
  242 mi
 15. 354 mi Kia Sedona 2007 Kimberly's Kia $52/day $52/day $260/week $1,040/month Rent this car 50% RESPONSE
  23 HOURS
  354 mi
 16. 361 mi Kia Rondo 2008 SHEILA's Kia $37/day $37/day $185/week $592/month Rent this car 100% RESPONSE
  5 HOURS
  361 mi
 17. 366 mi Kia Optima 2012 2012 Black Kia Optima 4 door with custom rims $50/day $50/day $250/week $1,000/month Rent this car 70% RESPONSE
  2 HOURS
  366 mi
 18. 395 mi Kia Sorento 2013 2013 Kia Sorento 1 TRIP $70/day $70/day $350/week $1,200/month Rent this car 100% RESPONSE
  28 HOURS
  395 mi
 19. 392 mi Kia Soul 2012 Rebecca's Kia $31/day $31/day $162/week $558/month Rent this car 392 mi
 20. 393 mi Kia Sorento 2005 Sai's Kia 1 TRIP $40/day $40/day $167/week $576/month Rent this car 66% RESPONSE
  20 HOURS
  393 mi
1 2 3 4 5 Next
Finding cars…
Currently, there are no cars near that match your search.
Cars farther away

Kia rental — Toledo, OH

 1. 41 mi Kia Rondo 2009 Lucas's Kia $33/day $33/day $165/week $528/month Rent this car 52% RESPONSE
  37 HOURS
  41 mi
 2. 123 mi Kia Rio 2007 Aj's Kia $25/day $25/day $131/week $450/month Rent this car 123 mi
 3. 126 mi Kia Sorento 2004 Michelle's Kia $32/day $32/day $167/week $576/month Rent this car 100% RESPONSE
  26 HOURS
  126 mi
 4. 128 mi Kia Sedona 2004 Eric's Kia $40/day $40/day $200/week $650/month Rent this car 60% RESPONSE
  7 DAYS
  128 mi
 5. 156 mi Kia Spectra 2006 neil's Kia $31/day $31/day $140/week $450/month Rent this car 80% RESPONSE
  9 HOURS
  156 mi
 6. 167 mi Kia Optima 2013 Carey's Kia $43/day $43/day $225/week $774/month Rent this car 100% RESPONSE
  2 DAYS
  167 mi
 7. 183 mi Kia Forte 2010 Ryan's Kia NEW LISTING $33/day $33/day $173/week $594/month Rent this car 183 mi
 8. 183 mi Kia Soul 2012 Ernest's Kia $60/day $60/day $300/week $1,000/month Rent this car 100% RESPONSE
  2 DAYS
  183 mi
 9. 186 mi Kia Sportage 2002 Thomas's Kia $30/day $30/day $152/week $486/month Rent this car 100% RESPONSE
  42 HOURS
  186 mi
 10. 209 mi Kia Rio 2013 Sharon's Kia $40/day $40/day $180/week $576/month Rent this car 80% RESPONSE
  14 HOURS
  209 mi
 11. 211 mi Kia Optima 2012 Richard's Kia Optima SX 4 TRIPS $52/day $52/day $320/week $1,024/month Rent this car 60% RESPONSE
  5 HOURS
  211 mi
 12. 221 mi Kia Sportage 2007 Giorgio's Kia $33/day $33/day $173/week $594/month Rent this car 221 mi
 13. 233 mi Kia Rio 2009 RAVISHANKAR's Kia $29/day $29/day $145/week $464/month Rent this car 55% RESPONSE
  11 HOURS
  233 mi
 14. 242 mi Kia Soul 2010 Carolyn's Kia $49/day $49/day $325/week $900/month Rent this car 100% RESPONSE
  32 MINUTES
  242 mi
 15. 354 mi Kia Sedona 2007 Kimberly's Kia $52/day $52/day $260/week $1,040/month Rent this car 50% RESPONSE
  23 HOURS
  354 mi
 16. 361 mi Kia Rondo 2008 SHEILA's Kia $37/day $37/day $185/week $592/month Rent this car 100% RESPONSE
  5 HOURS
  361 mi
 17. 366 mi Kia Optima 2012 2012 Black Kia Optima 4 door with custom rims $50/day $50/day $250/week $1,000/month Rent this car 70% RESPONSE
  2 HOURS
  366 mi
 18. 392 mi Kia Soul 2012 Rebecca's Kia $31/day $31/day $162/week $558/month Rent this car 392 mi
 19. 393 mi Kia Sorento 2005 Sai's Kia 1 TRIP $40/day $40/day $167/week $576/month Rent this car 66% RESPONSE
  20 HOURS
  393 mi
 20. 395 mi Kia Soul 2010 Mike's Kia 7 TRIPS $33/day $33/day $164/week $525/month Rent this car 93% RESPONSE
  7 HOURS
  395 mi
1 2 3 4 5 Next
Finding cars…
Currently, there are no cars near that match your search.
Cars farther away

Kia rental — Toledo, OH

 1. 41 mi Kia Rondo 2009 Lucas's Kia $33/day $33/day $165/week $528/month Rent this car 52% RESPONSE
  37 HOURS
  41 mi
 2. 123 mi Kia Rio 2007 Aj's Kia $25/day $25/day $131/week $450/month Rent this car 123 mi
 3. 126 mi Kia Sorento 2004 Michelle's Kia $32/day $32/day $167/week $576/month Rent this car 100% RESPONSE
  26 HOURS
  126 mi
 4. 128 mi Kia Sedona 2004 Eric's Kia $40/day $40/day $200/week $650/month Rent this car 60% RESPONSE
  7 DAYS
  128 mi
 5. 156 mi Kia Spectra 2006 neil's Kia $31/day $31/day $140/week $450/month Rent this car 80% RESPONSE
  9 HOURS
  156 mi
 6. 167 mi Kia Optima 2013 Carey's Kia $43/day $43/day $225/week $774/month Rent this car 100% RESPONSE
  2 DAYS
  167 mi
 7. 183 mi Kia Forte 2010 Ryan's Kia NEW LISTING $33/day $33/day $173/week $594/month Rent this car 183 mi
 8. 183 mi Kia Soul 2012 Ernest's Kia $60/day $60/day $300/week $1,000/month Rent this car 100% RESPONSE
  2 DAYS
  183 mi
 9. 186 mi Kia Sportage 2002 Thomas's Kia $30/day $30/day $152/week $486/month Rent this car 100% RESPONSE
  42 HOURS
  186 mi
 10. 209 mi Kia Rio 2013 Sharon's Kia $40/day $40/day $180/week $576/month Rent this car 80% RESPONSE
  14 HOURS
  209 mi
 11. 211 mi Kia Optima 2012 Richard's Kia Optima SX 4 TRIPS $52/day $52/day $320/week $1,024/month Rent this car 60% RESPONSE
  5 HOURS
  211 mi
 12. 221 mi Kia Sportage 2007 Giorgio's Kia $33/day $33/day $173/week $594/month Rent this car 221 mi
 13. 233 mi Kia Rio 2009 RAVISHANKAR's Kia $29/day $29/day $145/week $464/month Rent this car 55% RESPONSE
  11 HOURS
  233 mi
 14. 242 mi Kia Soul 2010 Carolyn's Kia $49/day $49/day $325/week $900/month Rent this car 100% RESPONSE
  32 MINUTES
  242 mi
 15. 354 mi Kia Sedona 2007 Kimberly's Kia $52/day $52/day $260/week $1,040/month Rent this car 50% RESPONSE
  23 HOURS
  354 mi
 16. 361 mi Kia Rondo 2008 SHEILA's Kia $37/day $37/day $185/week $592/month Rent this car 100% RESPONSE
  5 HOURS
  361 mi
 17. 366 mi Kia Optima 2012 2012 Black Kia Optima 4 door with custom rims $50/day $50/day $250/week $1,000/month Rent this car 70% RESPONSE
  2 HOURS
  366 mi
 18. 392 mi Kia Soul 2012 Rebecca's Kia $31/day $31/day $162/week $558/month Rent this car 392 mi
 19. 393 mi Kia Sorento 2005 Sai's Kia 1 TRIP $40/day $40/day $167/week $576/month Rent this car 66% RESPONSE
  20 HOURS
  393 mi
 20. 395 mi Kia Sorento 2013 2013 Kia Sorento 1 TRIP $70/day $70/day $350/week $1,200/month Rent this car 100% RESPONSE
  28 HOURS
  395 mi
1 2 3 4 5 Next